Bærekraft


Vi jobber for en mer bærekraftig og økologisk morgendag:

Norganic er Debio-sertifisert og vi fokuserer på matglede kombinert med et godt vareutvalg innen økologiske produkter. Debio er garantisten for at varer som er merket med godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte.

I Norge er økologisk matproduksjon og omsetning regulert av økologiforskriften. Denne er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, og er basert på EU-standarden for økologisk produksjon. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. 

I samarbeidet med Mattilsynet arbeider Debio med regelverk og tolkninger av dette. Mattilsynet fører også tilsyn med Debio.

Norganic sitt slagord er Mat du kan stole på og det er fordi alle våre produkter er nøye utvalgt, og dette gir deg som kunde en trygghet i hverdagen.