Konto- og kjøpsvilkår

Avtalen mellom Norganic og Kunden

Versjon 01-2020, sist oppdatert: 17.04.2020

1. Avtalen

Når du gjennomfører et kjøp av varer eller tjenester hos Norganic AS aksepterer du våre konto- og kjøpsvilkår. Merk at disse vilkårene kan endres.

2. Partene

Selger: Norganic AS, org.nr 984155913 MVA, Plogfabrikkvegen 13, 4353 Klepp Stasjon blir i det følgende benevnt «Norganic» eller «Selger».

Kjøper: Kjøper er den bedrift som foretar bestillingen, og betegnes følgende som «Kjøper» eller «Kunden». For å handle hos Norganic må du være registrert næringsdrivende innen butikk, helsekost, dagligvare, restaurant, gatekjøkken/fast food, kafe/konditori, bakeri, catering, kantine, skole/SFO/barnehage, kiosk, hotell eller øvrig serveringsvirksomhet. 

3. Kundekonto

For å handle hos Norganic må det opprettes en kundekonto for bedriften. Ved førstegangsregistrering må det fylles inn organisasjonsnummer, type bedrift, leveringsadresse, kontaktperson med navn, telefonnummer og e-post og eventuell leveringsbeskrivelse. Passord for innlogging på våre nettsider blir sendt fra vår kundeservice innen kort tid.  En bedriftskontakt må ha nødvendig fullmakt til å opptre på vegne av bedriften.

Det er også mulig å søke om kredittavtale og registrere skjenkebevilling, salgsbevilling, sukkeravgiftsunntak osv.

Som innlogget bedriftskontakt vil du ha tilgang til min side på norganic.no. Min side er todelt, og inneholder ordrehistorikk og oversikt over kontaktopplysninger og leveringsadresser som er lagret på kundekontoen.

Norganic forbeholder seg retten til å kommunisere med Kunden rundt det som gjelder en spesifikk ordre eller ved driftsmeldinger. Eksempler på dette er ordrebekreftelse på e-post, e-post med informasjon om levering, informasjon ved tilbaketrekninger, varsel om forsinkelser eller andre endringer.

For å gjøre bedriftens handleopplevelse på norganic.no best mulig, tilpasses nettbutikken og kommunikasjonen til akkurat din bedrift. Eksempler kan være å vise ofte handlede varer, forslag til produkter vi tror passer bedriften basert på tidligere kjøp, eller annen relevant markedsføring. 

4. Bestilling

Avtalen er bindende for begge parter når Kunden har sendt sin bestilling til Norganic. Det finnes en oppdatert oversikt over alle bestillinger på min side på norganic.no.

Selger forbeholder seg retten til å angre salget ved åpenbare skrive- eller tastefeil i bestillingsløsningen i nettbutikken eller Kundens bestilling, og det fremstod klart for den andre part at det forelå slik feil, eksempelvis dersom et produkt ikke er priset eller er uten lagersaldo.  Norganic har ikke restordrebehandling i sine systemer.

5. Produkter og vareutvalg

Norganics vareutvalg består av lagerførte varer med både kort og lang holdbarhet, samt bestillingsvarer. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vårt vareutvalg. Om det er produkter Kunden ikke finner, ber vi om at det tas kontakt med Kundeservice.

Vi tar forbehold om feil i vår lagerbeholdning. Dersom vi mangler noen av varene Kunden har bestilt, vil vi sende varene vi har på lager eller kreditere manglende vare.

Skjenkebevilling eller salgsbevilling kreves for kjøp av alkohol. Skjenkebevilling sendes oss ved kunderegistrering.

Norganic prøver å alltid ha oppdatert informasjon om batch, opprinnelsesland og holdbarhetsdato på våre produktsider.  Det samme gjelder riktige bilder av produktene.

6. Pris

Alle priser som er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og eventuell fraktkostnad.

Kunden mottar spesifisert ordrebekreftelse på e-post etter gjennomført bestilling.    På særskilt små bestillinger (avhengig av postnummer/leveringssted) vil tillegg i transportkostnad kunne tilkomme.  Ved manuell registering av ordrer, samt endringer, kan et lite gebyr anføres.

Norganic jobber kontinuerlig med å ha riktige priser i markedet. Våre priser vil derfor kunne endres uten at vi vil varsle om dette.

7. Betaling

Kunden betaler normalt via faktura, men forhåndsbetaling vil kunne forekomme.

Ved å inngå kundeavtale godkjenner Kunden en kredittsjekk før første ordre. Kunder som har avtale om kreditt må godkjenne at det utføres en regelmessig kredittsjekk. Vi forbeholder oss retten til å avslå søknaden etter kredittvurdering uten å redegjøre for årsaken til avslaget. 

Ved kredittavtale gjøres kjøpesummen opp gjennom faktura sendt på e-post/EHF til den fakturaadressen kunden har oppgitt i sin profil. Betalingsfrist er angitt på fakturaen.  Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Norganic forbeholder seg retten til å sperre for videre kjøp ved manglende betaling. 

8. Levering

Leveranseadresse er alltid det som er angitt i kundekortet. Endring må forhåndsgodkjennes.

Leveringen er gjennomført og Kunden overtar ansvaret for varene når varene er plassert på avtalt sted og Kunden har kontrollert antall lastbærere og signert på mottak.

9. Forsinkelse

Norganic er opptatt av å levere til korrekt tid. I perioder med stor pågang og hendelser med vesentlige driftsavvik kan imidlertid forsinkelser forekomme. Vi vil etterstrebe å varsle så tidlig som mulig om forsinkelser som oppstår gjennom SMS til oppgitt telefonnummer eller via e-post. 

10. Reklamasjon

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen. Ved eventuelle avvik skal dette meldes fra til Kundeservice innen 24 timer. Kreditering av reklamasjon skjer når reklamasjonen er godkjent av Norganic og eventuell vareretur er mottatt og godkjent hos Norganic.

Norganic er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Norganic kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Norganics kontroll, og som Norganic ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Norganic er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Norganic sin side.  Norganic sitt ansvar er med andre ord begrenset til varens verdi.

11. Retur

Alle ønsker om vareretur skal meldes til Kundeservice, og returen må godkjennes av Norganic før det eventuelt returneres.

12. Personopplysninger

Vi er opptatt av våre kunders personvern og Norganic sørger for at all behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning. 

13. Kundens plikter

Den registrerte Kunde er ansvarlig for alle kjøp som gjøres via kundenummeret. Kunde er ansvarlig for at kontakt- og leveringsopplysningene på min side på nettsiden til enhver tid er oppdaterte. Dette er særlig viktig ved tilbakekalling av produkter som er helsefarlige. Varemottak skal skje på avtalt sted til avtalt tid. Det er Kundens ansvar å kontrollere mottatte varer. Dersom det oppstår mangler eller kvalitetsavvik, skal dette meldes til Norganic etter rutine beskrevet i pkt. 10 over om reklamasjon.

14. Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon utenfor Norganic sin kontroll, som Norganic ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av og som hindrer Norganic fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, opphører Norganic sine forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

15. Varer fra produsent levert direkte til kunden

Noen utvalgte produkter kan avtales levert direkte fra produsent.  Dette utarbeides det eventuelt en egen rammeavtale om.

Kunden må legge inn slike ordrer direkte hos sin KAM eller via kundeservice.

16. Forbehold

Bilder Norganic bruker i nettbutikken kan være illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring.

Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Norganic er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

17. Copyright

Norganic med logo er et registrert varemerke av Norganic AS. 

Manna som varemerke er registrert av Norganic AS.

Alt innhold på disse nettsidene er Norganic AS sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Norganic.