Retur, reklamasjon og tilbaketrekking

Retur, reklamasjon og tilbaketrekking

Av og til kan noe gå galt, selv hos Norganic. Vi ønsker at du skal være fornøyd. Dersom et produkt som ikke svarer til forventningene dine er det viktig at du sier ifra til oss.

Reklamasjon

Har du mottatt en transportskadet vare, feilplukk/manko, holdbarhetsavvik, feillevert eller feilbestilt vare? Da må du melde ifra innen utløpet av første påfølgende virkedag.

Send en e-post til [email protected] med forklaring, dokumentasjon og bilder.

Du vil motta bekreftelse om saken på e-post. Vi skal behandle din reklamasjon senest innen to virkedager. Om vi ikke klarer å løse saken innen fristen tar vi kontakt med deg.

Retur

Det er dessverre ikke automatisk returrett på feilbestilte varer. Hvis du oppdager at du har bestilt feil, ta kontakt med kundeservice på telefon eller [email protected]. Alle vareretur skal registreres, og må godkjennes før varen sendes tilbake. Varer som returneres uten godkjennelse blir ikke kreditert.

VIKTIG: Retur av spesialbestillinger bør unngås uansett årsak.  Om dette er aktuelt må vår kundeservice kontaktes pr. telefon snarest.

Tilbaketrekking

Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) krever at bedrifter umiddelbart skal iverksette tilbaketrekking av mat og drikke ved mistanke om mulig helsefare. Loven krever også at bedriften skal iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle skadevirkninger. Et viktig tiltak som skal vurderes da, er f.eks. om det er nødvendig å gå ut med informasjon til forbrukere.

Hvis det er mistanke om at du har fått levert en vare det er forbundet helsefare med, vil du bli kontaktet av Norganic og det vil bli gitt informasjon hva som skal gjøres videre.

All håndtering av tilbaketrekkingsaker blir behandlet av vår reklamasjonsavdeling etter gjeldende regler og i samarbeid med våre myndigheter.

Selv om vi i Norganic alltid ønsker å gjøre våre kunder mest mulig fornøyd vil vi i slike saker kunne påberope oss erstatnings- og ansvarsbegrensning. Vårt erstatningsansvar vil kun begrense seg til varens verdi. Med varens verdi menes det verdien på råvaren som Kunden har kjøpt fra Norganic.

Du vil alltid motta et svar fra oss så fort vi har behandlet din henvendelse, med påfølgende oppgjør for reklamasjonen og tilbaketrekkingen.