Økologisk grossist for hele Norge

(English version below)

Norganic ble startet i det små i en låve på Ullandhaug ved Stavanger i 2002 av Tore Breiland. Siden har firmaet vokst jevnt og trutt. I dag leverer vi økologiske produkter til hele landet.

Firmaet har 16 fast ansatte og en omsetning på over 90 millioner kroner. I dag er vi en av de største leverandørene i Norge som kun leverer økologiske produkter.

Nyttbygg250

I produktportefølgen finner du varer fra hele verden. Norganic legger vekt på å støtte produksjon som tar vare på naturen og fremmer utvikling av lokalsamfunn. Derfor har vi mange Fairtrade-produkter. Det betyr at produsentene av råvarene får en pris på produktene de godt kan leve av.

Norganic leverer varer til et bred spekter av kunder. Det er kunder som for eksempel fôrprodusenter, bakerier, restauranter, storkjøkken, nettbutikker, gårdsbutikker, dagligvaresenter, skoler, spesialbutikker og helsekost.

 

lastebil250

Norganic ønsker å bidra til at økologiske produkter får en stadig større markedsandel slik at vi kan være med på å ta vare på mennesker, dyr og natur på en god måte.

“Vi i Norganic liker å ha det kjekt på jobb, noe som forhåpentligvis smitter over på våre kunder og samarbeidspartnere. Nære og gode relasjoner til våre kunder og leverandører er viktig for oss, og vi vil alltid strebe etter å gjøre det lille ekstra.”

I 2013 fikk vi prisen som “Årets økologiske leverandør”. Det kan du lese mer om her.

Norganic støtter

Norganic har valgt å dele noe av sitt overskudd hvert år til organisasjoner som jobber med ulike prosjekter i den tredje verden. I 2014 gav vi bort 56 000 kroner til:

  • Oikos sitt prosjekt for å støtte et miljø- og helsevennlig landbruk i det sørlige Afrika.
  • Misjonsalliansen som jobber med lokalsamfunnutvikling, skole, mikrofinans, kirke, vann, funksjonshemmede, helse, hiv/aids og fotball
  • Kirkens Nødhjelp

Ansatte

Jarle100BW Jarle Rossavik
Daglig leder
jarle@norganic.no
   Tore100BW Tore Breiland              
Salg – innkjøp
tore@norganic.no
   
Unni100BW Unni Vaagen Bøe
Design og produktutvikling
unni@norganic.no
 GeirOve100BW2 Geir Ove Dahlstrøm
Varemottak – innkjøp
geirove@norganic.no
Hans100BW Hans-Fredrik Økland
Innkjøp
hansfredrik@norganic.no
 Monica100BW Monika Oblicka-Mokrzycka
Økonomi
regnskap@norganic.no
     
Carmen Rothe
Kundekonsulent
carmen@norganic.no
Tone100_2
Tone Lambrigtsen
Leder for kundeservice
tone@norganic.no
Terje Nærland
Markeds- og e-handelsleder
terje@norganic.no
 Nina100BW Nina Eikeland Michalsen
Innkjøp
nina@norganic.no
 Roar100BW Roar Rossavik
Lagersjef
roar@norganic.no
 Atle100BW Atle Eilif Espedal
Lagermedarbeider
Kris100BW2 Kristoffer Salte
Lagermedarbeider
 Egil100BW Egil Salte
Lagermedarbeider
tiril Tiril Gjefle
Lager (lærling)
 Ole100BW Ole Johan Oftedal
Lager (lærling)

 

 

Stone by stone step by step

Norganic started up in a small barn in Ullandhaug near Stavanger in 2002 by Tore Breiland. Since then the company has grown steadily. Today we are located in a new building in Kverneland Næringspark, nearby Sandnes.

The company has 16 employees and a turnover of over 90 million. 
Today we are one of the largest suppliers in Norway to supply only organic products.

 

In our store you can find goods from all over the world. Norganic emphasis on supporting production that takes care of nature, and promote community development. Therefore, we have many Fairtradeproducts. This means that the producers of the raw materials get a price for their products they may well live on.

Norganic is providing a wide range of customers. There are customers such as feed manufacturers, bakeries, restaurants, catering, online shops, farm shops, grocery center, schools, specialty shops and health food.

Norganic want to ensure that organic products are a growing market so that we can help to take care of people, animals and nature in a good way.

In 2013 we were awarded as Norwegian organic supplier of the year. Read more here.

Norganic supports

Norganic have a philosophy to share part of their net profit with organizations working on various projects in the Third world. In 2014 we supported following projects with a total of 56,000 NOK:

  • Oikos’ project to support an environmental and health friendly agriculture in southern Africa.
  • Mission Alliance who works with local community development, school, microfinance, church, water, handicapped, health, HIV/AIDS and soccer.
  • NCA