Vilkår og levering

For å bli kunde hos oss må du

– ha et organisasjonsnummer.
– som ny kunde bli kredittvurdert for å motta faktura.
– drive en virksomhet som bruker varene til videresalg eller i produksjon til produkter som blir brukt til videresalg
– ha et storkjøkken, en kantine, institusjon eller liknende.
– ha adgang for lastebil, og du må kunne være tilstede for å motta varene mellom 8.00 – 16.00 mandag til fredag. (Ring oss for å diskutere unntak fra dette kravet.)
Privatpersoner kan handle i vår nettbutikk https://www.okoland.no/

Estimert leveringstid:

Norganic streber alltid etter å gi raskest og best levering til alle våre kunder, og vi har estimert leveringstid på 1-5 arbeidsdager.  I spesielle perioder (for eksempel høytider) kan avvik forekomme.
Hvis du ønsker en mer presis beregning av leveringstiden kan du kontakte vårt kundesenter på enten 
[email protected] eller på tel. 51661002.


Minimumsordre for å få ordren fraktfritt levert:
– På postnummer fra 4000-4399 er det fraktfritt ved ordrer over 4000,- eks. mva.
– På postnummer fra 0-7999 er det fraktfritt ved ordrer over 4500,- eks. mva.
– På postnummer fra 8000-9990 er det fraktfritt ved ordrer over 8000,- eks. mva. (For Svalbard og Jan Mayen gjelder egne satser.)

– Fraktkostnaden vil vise på ordren, men skulle du trenge noe mer hjelp ta kontakt med vårt kundesenter på [email protected] eller tel. 51661002.

Ekspedisjonsgebyr:

– For ordrer som vi må behandle manuelt i vårt system blir det lagt på 90,- kroner i ekspedisjonsgebyr.
– For deg som kunde vil det å handle via nettbutikken alltid gi deg oppdaterte priser, du blir oppmerksom på nye varer, tilbud og du ser hele utvalget. Du
finner god informasjon om varene og i tillegg minsker det risikoen for at du skal få levert feil varer.

 

Retur, reklamasjon og tilbaketrekking

Av og til kan noe gå galt, selv hos Norganic. Vi ønsker at du skal være fornøyd. Dersom et produkt ikke svarer til forventningene dine er det viktig at du sier ifra til oss.

Reklamasjon

Har du mottatt en transportskadet vare, feilplukk/manko, holdbarhetsavvik, feillevert eller feilbestilt vare? Da må du melde ifra innen utløpet av første påfølgende virkedag.  Da vi må forholde oss til våre transportørers betingelser så kan vi dessverre ikke godta avvik i forhold til meldefristen.  En god og nødvendig rutine for våre kunder er å alltid sjekke mottatte varer ved leveranse.  Sjekk for skader og brekkasje umiddelbart, da slipper vi at transportør
ikke tar ansvar.  Alle norske transportører tar ansvar for og er regulert av lov om vegfraktavtaler.  Alle registrerte skader ved mottak skal derfor anmerkes til sjåførene.

Send en e-post til [email protected] med forklaring, dokumentasjon og bilder. Du vil motta bekreftelse om saken på e-post. Vi skal behandle din reklamasjon senest innen to virkedager. Om vi ikke klarer å løse saken innen fristen tar vi kontakt med deg.

 

Norganic er ikke ansvarlig for kundens sluttprodukt om Norganic sine produkter medfører feil, avvik eller mangler i sluttproduktet.  Norganic sitt erstatningsansvar begrenser seg kun til verdien av våre ingredienser når disse inngår i et sammensatt produkt og Norganic kan heller ikke stilles til ansvar for eventuelle tap påført kunder som følge av feil på våre produkter.  Unntak er der noen av Norganic sine produkter medfører erstatningsansvar fra sluttkunde til Norganic sin kunde, og som skyldes uaktsomhet fra Norganic sin side.

 

Retur

Det er dessverre ikke automatisk returrett på feilbestilte varer. Hvis du oppdager at du har bestilt feil, ta kontakt med kundeservice på telefon eller [email protected]. Alle vareretur skal registreres, og må godkjennes før varen sendes tilbake. Varer som returneres uten godkjennelse blir ikke kreditert.

VIKTIG: Retur av spesialbestillinger bør unngås uansett årsak. Om dette er aktuelt må vår kundeservice kontaktes pr. telefon snarest.

Tilbaketrekking

Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) krever at bedrifter umiddelbart skal iverksette tilbaketrekking av mat og drikke ved mistanke om mulig helsefare. Loven krever også at bedriften skal iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle skadevirkninger. Et viktig tiltak som skal vurderes da, er f.eks. om det er nødvendig å gå ut med informasjon til forbrukere.

Hvis du mistanke om at du har fått levert en vare det er forbundet helsefare med, kontakt Norganic umiddelbart og det vil bli gitt informasjon hva som skal gjøres videre.

Generelt vil all håndtering av tilbaketrekkingsaker blir behandlet av vår kvalitets- og reklamasjonsavdeling etter gjeldende regler og i samarbeid med våre myndigheter.  Norganic har grundige og strenge rutiner i slike saker og vi bruker EU’s meldesystem RASFF.

Selv om vi i Norganic alltid ønsker å gjøre våre kunder mest mulig fornøyd vil vi i slike saker kunne påberope oss erstatnings- og ansvarsbegrensning. Vårt erstatningsansvar vil kun begrense seg til varens verdi. Med varens verdi menes det verdien på råvaren som Kunden har kjøpt fra Norganic.

Du vil alltid motta et svar fra oss så fort vi har behandlet din henvendelse, med påfølgende oppgjør for reklamasjonen og tilbaketrekkingen.